Качество без компромис!

"Спектра Консулт" предлага обучителни, консултативни и терапевтични услуги на лица и фирми в цялата страна.

Основен принцип на центъра е работата в мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти в областта на психотерапията, психологичното консултиране, клиничната психологията, психиатрията, експертните оценки, зависимостите, невропсихологията и детското консултиране. това ни дава възможност за детайлно прецизиране и гъвкавост при решаване на поставените ни задачи.

Какво предстои

В гр. София

На 17 - 18  февруари 2024г. предстои обучение "Специализирани умения в Когнитивно-поведенческа психотерапия, работа с лица, които страдат от разстройства на личността".

Водещ на обучението ще бъде Георги Кирилов

 

На 16 - 17  март 2024г. предстои обучение "Специализирани умения в Когнитивно-поведенческа психотерапия, работа с лица, които страдат от тежки разстройства на личноста - Диссоциалното разстройство на личността, Хистерично разстройство на личността и Нарцистична личност".

Водещ на обучението ще бъде Георги Кирилов

 

На 30 - 31  март 2024г. предстои обучение за работа с MMPI-2/MMPI-A. Обучението се провежда съвместно с Giunti Psychometrics Bulgaria.

Водещ на обучението ще бъде Георги Кирилов

 

На 20 - 21 април 2024г. предстои стартирането на  обучителна група:  "Базови умения в Когнитивно-поведенческа психотерапия".

Водещ на обучението ще бъде Георги Кирилов

 

На 05 - 06 октомври 2024г. предстои стартирането на  обучителна група за психотерапия - "Личен опит".

Водещи на обучението ще бъдат Надежда Малинова и Адриана Стоичкова

 

Молим желаещите да се включат в обученията да подадат своята заявка посредством e-mail

на mail@spectracenter.com

 

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ

Качество без компромис!

Още от самото си създаване "Спектра Консулт" полага усилия за популяризирането на психотерапията и психологичното консултиране, като залага на строгото спазване на етичните професионални стандарти, продължаващото обучение на работещите специалисти и работата в мултидисциплинарен екип.

"Спектра Консулт" работи за социално развитие посредством повишаване на психологичното здраве и култура.

Една от основните ни цели е да предлага качествени услуги на своите клиенти, като се съобразява с етичните и деонтолигични принципи в клиничната практика и психотерапия. Друга значима цел на "Спектра Консулт" е свързана с осигуряването на достъпно психологично консултиране и психотерапия, включително и посредством интегрирането на психологичното консултиране към пакет от здравни грижи.

Спектра Консулт ООД  Всички права запазени.