Качество без компромис!

"Спектра Консулт" предлага обучителни, консултативни и терапевтични услуги на лица и фирми в цялата страна.

Основен принцип на центъра е работата в мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти в областта на психотерапията, психологичното консултиране, клиничната психологията, психиатрията, експертните оценки, зависимостите, невропсихологията и детското консултиране. това ни дава възможност за детайлно прецизиране и гъвкавост при решаване на поставените ни задачи.

Какво предстои

В гр. София

 

На 15 и 16 май 2021г. ще стартира обучителна група в "Високоспециализирана интерпретативни школи на R. Dana и D. Westen за Тематично-аперцептивен тест (ТАТ) при психично здраве и психични заболявания".

Програма за събитието е достъпна тук:

 

Молим желаещите да се включат в обученията да подадат своята заявка посредством e-mail

на mail@spectracenter.com

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ

Качество без компромис!

Още от самото си създаване "Спектра Консулт" полага усилия за популяризирането на психотерапията и психологичното консултиране, като залага на строгото спазване на етичните професионални стандарти, продължаващото обучение на работещите специалисти и работата в мултидисциплинарен екип.

"Спектра Консулт" работи за социално развитие посредством повишаване на психологичното здраве и култура.

Една от основните ни цели е да предлага качествени услуги на своите клиенти, като се съобразява с етичните и деонтолигични принципи в клиничната практика и психотерапия. Друга значима цел на "Спектра Консулт" е свързана с осигуряването на достъпно психологично консултиране и психотерапия, включително и посредством интегрирането на психологичното консултиране към пакет от здравни грижи.

Спектра Консулт ООД  Всички права запазени.