Партньори в бизнеса

"Спектра Консулт" ООД

конфиденциалност и лоялност, това ни прави професионалисти

Наши клиенти са водещи компании в областта на телекомуникациите, финансите, банкирането, промишлеността, търговията, застраховането и електронните технологии.

В областта на диагностиката

Екипът на "Спектра Консулт" е съставен от специалисти в областта на клиничната психология и психотерапията. Едно от основните полета в консултирането на нашите делови партньори е свързано с високоспециализираната оценка в процеса на подбор и управление на специалисти в различни области, оценката на риска и психичното здраве на различни специалисти. За повече информация моля свържете се с наш сътрудник.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

В областта на профилактиката

Психопрофилактика

"Спектра Консулт" предлага годишен абонамент за извършване на психотерапия на служители и членове на техните семейства. За повече информация моля свържете се с наш сътрудник.

 

„Клинико-психологичена оценка на риска“

Клинико-психологичната оценка на риска включва оценка на психологичните фактори, които са в основата на психосоциалните рискове. Установяването на тези рискове ще предостави възможност за ефективното им намаляване и управление и ще подобри бизнес средата. За повече информация моля свържете се с наш сътрудник.

 

„Индивидуална психотерапия“ за служителите и членовете на техните семейства

"Спектра Консулт" предлага пакетни решения за своите делови партньори, които включват разнообразни активности съобразени с големината на компанията и нуждите на нейните служители. За повече информация моля свържете се с наш сътрудник.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Спектра Консулт ООД  Всички права запазени.