Качество без компромис!

"Спектра Консулт" предлага обучителни, консултативни и терапевтични услуги на лица и фирми в цялата страна.

Основен принцип на центъра е работата в мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти в областта на психотерапията, психологичното консултиране, клиничната психологията, психиатрията, експертните оценки, зависимостите, невропсихологията и детското консултиране. това ни дава възможност за детайлно прецизиране и гъвкавост при решаване на поставените ни задачи.

Какво предстои

В гр. София

 

На 15 и 16 май 2021г. ще стартира обучителна група в "Високоспециализирана интерпретативни школи на R. Dana и D. Westen за Тематично-аперцептивен тест (ТАТ) при психично здраве и психични заболявания".

Програма за събитието е достъпна тук:

 

Молим желаещите да се включат в обученията да подадат своята заявка посредством e-mail

на mail@spectracenter.com

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

С какво сме по-различни

Екипът

Екипът на център „Спектра Консулт” работи с едни от най-съвременните психодиагностични методики и психотерапевтични методи за психологично консултиране и психотерапия.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Къде може да ни намерите

"Спектра Консулт" предлага своите услуги в следните градове:

Вследствие от гъвкавата кадрова политика, "Спектра Консулт" предоставя услуги по психологично консултиране и психотерапия в гр. София, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Велико Търново, гр. Търговище, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Стара Загора, гр. Пловдив и гр. Благоевград.

Специализирани обучителни курсове регулярно се провеждат на територията на гр. София, гр. Велико Търново и гр. Варна. В случай, че има интерес и заявка за формиране на обучителна група на територията на други градове - моля свържете се с нас.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ

Качество без компромис!

Още от самото си създаване "Спектра Консулт" полага усилия за популяризирането на психотерапията и психологичното консултиране, като залага на строгото спазване на етичните професионални стандарти, продължаващото обучение на работещите специалисти и работата в мултидисциплинарен екип.

"Спектра Консулт" работи за социално развитие посредством повишаване на психологичното здраве и култура.

Една от основните ни цели е да предлагаме качествени услуги на своите клиенти, като се съобразяваме с етичните и деонтологични принципи в клиничната практика и психотерапия. Друга значима цел на "Спектра Консулт" е свързана с осигуряването на достъпно психологично консултиране и психотерапия, включително и посредством интегрирането на психологичното консултиране към пакет от здравни грижи.

Спектра Консулт ООД  Всички права запазени.